SZKOLENIA DLA FARMACJI

To formuła szkoleniowa oparta na programie Akademii Sprzedaży dla Farmaceuty, ale przeprowadzana w aptece, w dwóch etapach. Rekomenduję ją tym zespołom aptek, które wolą na wiedzę od razu wdrażać w czyn????

Ten warsztat obejmuje część teoretyczną(najczęściej na zapleczu lub wynajętym pomieszczeniu szkoleniowym blisko apteki), a po niej utrwalający praktyczny trening przy I stole z każdym uczestnikiem szkolenia na  tzw. „pierwszym froncie”. Czas pracy z każdym farmaceutą jest ustalany indywidualnie, jednak nie krótszy niż 50 minut (w tym 40 minut pracy wspólnej przy pełnym ruchu pacjentów).

Optymalny czas trwania szkolenia to 3 dni po 8 godzin dla jednego, maksymalnie 10-cioosobowego zespołu. To czas, w którym połączymy kompendium wiedzy z praktykami dobrych nawyków przy I stole. Istotne w planowaniu szkolenia jest zapewnienie obecności wszystkich pracowników w aptece. Szkolenie może się odbyć w formule jedno lub dwuzmianowej.

 

HARMONOGRAM DNIA SZKOLENIOWEGO

 

SZKOLENIE Z TEORII W APTECE

(1 lub 2 zmiany) – zgodnie z programem oraz określonymi potrzebami.

 

KONTRAKT ETYCZNY PRZED TRENINGIEM

Zbudowanie atmosfery zaufania z każdym farmaceutą w relacji treningowej i zakontraktowanie obustronnych działań i potrzeb.

 

OBSERWACJA TRENERA

Diagnoza mocnych i słabych stron każdego farmaceuty podczas pracy z pacjentem w obszarach objętych tematyką szkoleniową.

 

INFORMACJA ZWROTNA/PRACA TRENINGOWA

Analiza wszystkich aspektów komunikacji i sprzedaży farmaceuty przy I stole. Diagnoza trudnych obszarów i praca z ich pokonywaniem.

 

Co zyskuje farmaceuta po treningu przy i stole?

 

 • zna swoje mocne strony i obszary wymagające większego nakładu pracy
 • odważnie buduje nawykowe zachowania, poprzez nabyte nowe kompetencje i zaplanowane cele
 • lepiej zarządza swoimi emocjami
 • potrafi ocenić swoją efektywność pracy na własnej skali celów

 

Trening przy I stole obejmuje zagadnienia:

 

 • komunikaty werbalne i niewerbalne w sprzedaży farmaceuty
 • obsługę pacjenta w obszarze budowania języka korzyści i kreowania potrzeb
 • sprzedaż komplementarną
 • substytucję w powiązaniu z kreowaniem potrzeb i rozpoznawaniem typologii pacjenta
 • pracę ze strefą impulsową
 • efektywne zamknięcie sprzedaży
 • pracę z własnymi emocjami
 • indywidualne określone przez farmaceutę cele

 

Interesuje Cię trening w aptece? Chcesz zapytać o szczegóły? Skontaktuj się ze mną!

DZIĘKUJĘ, ŻE TU JESTEŚ.JAK MOGĘ POMÓC? JEŻELI ZOSTAWISZ MI SWÓJ NUMER TELEFONU, ODDZWONIĘ.
Zostaw numer